• Situationer i normalitet
  • Resultat av cerebro-vaskulära händelser (stroke)
  • Neurodegenerativa sjukdomar
  • Behandlingar för språk
  • Behandlingar för minne, attenzione, planering och ledning av aktiviteter
  • Kognitiv stimulering

Börja skriva och tryck på Enter för att söka

%d bloggare har klickat på så här: