• Situationer i normalitet
  • Resultat av cerebro-vaskulära händelser (stroke)
  • Neurodegenerativa sjukdomar
  • Mild kognitiv nedsättning o MCI
  • Neuropsykologisk rehabilitering och taleterapi
  • Kognitiv stimulering
  • Grupp kognitiv stimulering
  • Vårdgivares support

Börja skriva och tryck på Enter för att söka

fel: Innehållet skyddas !!