Vem är det för: föräldrar
Hur länge håller det: 8-10 möten på cirka 60 minuter vardera
Hur mycket det kostar: 40 € per möte

Via Ugo Bassi 10, Bologna

Vad är det?

Det är mycket vanligt att vissa föräldrar hittar dem effektiva sätt att hantera sina barns beteende (som för barn med ADHD). Föräldrautbildning kan ses som en väg som syftar till att identifiera de mest effektiva strategierna för att modifiera barnens problematiska beteenden och förbättra familjens välbefinnande. Trots att den inte har en fast längd kan kursens längd beräknas på 8 - 10 möten

Börja skriva och tryck på Enter för att söka