lista

Inställningar

stil

Typ av lista
Antal ord
Innehållet i listan
Antal stavelser
Kursplanstruktur
Börjar med...
den innehåller
Förhandsvisning av listan
Skriv eller klistra in en kommaseparerad lista med ord

Förhandsgranskningslista

element
Tid (ms)
Intertid (ms)
Rör om stimuli
Ordet position
Verifieringsläge
Automatisk ökning
Auto-ökning
maskering
Pre-stimulering

Förhandsgranska alternativ*

Alla stora bokstäver
Ordstorlek
Ordet karaktär
Text färg
Bakgrundsfärg

Förhandsvisning av ordexempel

UTSKRIFTLISTA I PDF
💾 SPARA LINK
▶ START

Ordet har den läst korrekt?

SAMMANFATTNING