God klinisk praxis vid sjukhusrehabilitering av personer med allvarlig förvärvad hjärnskada (SIMFER-FNATC 2010)

Diagnostik och behandling av ischemi hos barn i den akuta fasen (SIP-SIMEUP-SINP 2007)

Utvecklingsspecifika inlärningsstörningar: Rekommendationer för klinisk praxis definierad med Consensus Conference-metoden (Consensus - 2007)

Behandlingen av autismspektrumsjukdomar hos barn och ungdomar (SNLG - 2015)

Indikationer och terapeutiska strategier för barn och ungdomar med uppmärksamhetshinder hyperaktivitetsstörning (Consensus - 2003)

Cerebral stroke: italienska riktlinjer för förebyggande och behandling (SPREAD - 2016 rapporterat av Federica Galli och Elena Mattace)

Riktlinjer för autism (SINPIA - 2005)

Stammande riktlinjer (holländsk riktlinjeöversättning - 2019)

Dysphonia riktlinjer (rapporterad av Eleonora Biagetti)

Riktlinjer för primär språkstörning (rapporterad av Eleonora Biagetti)

Riktlinjer för hantering av taleterapi för den vuxna afasipatienten (FLI - 2009)

Riktlinjer för talterapi vid Parkinsons sjukdom (rapporterad av Eleonora Biagetti)

Riktlinjer för hantering av vuxen dysfagi-patient i talterapi och taleterapi (FLI - 2007)

Riktlinjer för dövhet (rapporterad av Eleonora Biagetti)

Handbok för kommunikationsbedömning för vård av personer med amyotrofisk lateral skleros (CARE SLA-gruppen - 2017)

Rekommendationer för rehabilitering av barn som drabbats av infantil cerebral pares (SINPIA och SIMFER -2013)

Rekommendationer för att arbeta med det tvåspråkiga barnet (rapporterat av Eleonora Biagetti)

Börja skriva och tryck på Enter för att söka

%d bloggare har klickat på så här: