Från denna sida är det möjligt att begära ett samråd från en TrainingCognitive-professionell angående ett kliniskt fall eller de tester som ska antas vid utvärderingen. Vi ber dig fylla i det bifogade formuläret genom att välja den professionella för att begära råd och kort förutse föremålet för begäran. Du kommer att kontaktas med vår timtillgänglighet för ett möte via Skype eller Zoom. Kostnaden för ett samråd är 50 € / timme. Lägsta belopp för mindre än en timme är 50 €.

Begär en konsultation

Börja skriva och tryck på Enter för att söka

fel: Innehållet skyddas !!