Skiftande, eller kognitiv flexibilitet, är en del av verkställande funktioner vilket gör det möjligt för oss att implementera olika beteenden baserat på ändring av regler eller typ av uppgift. Vissa författare argumenterar hur flexibilitet är särskilt viktigt i komplexa aktiviteter till exempel sådana som kräver att olika aspekter av problemen beaktas eller att olika beräkningsstrategier används.

Det är dock inte lätt att fastställa kopplingen mellan kognitiv flexibilitet och matematiska färdigheter, särskilt med tanke på att test utvärderar kognitiv flexibilitet:

  • är olika i inställningen (vissa, till exempel Trail Making Test, har en uttrycklig regel, medan andra gillar Wisconsin Card Sorting Test kräver att du hittar regeln)
  • ha poäng (som kan relatera till reaktionstider, noggrannhet eller effektivitet) beräknas annorlunda

Dessutom ofta, studierna är inte tillräckligt stratifierade efter ålder, socioekonomisk status och andra faktorer som kan spela en nyckelroll.


I en metanalys 2012 analyserade Yeniad och kollegor [1] 18 studier som relaterade till förhållandet mellan flexibilitet och matematisk förmåga och identifierade, i var och en av dem, urvalets egenskaper (ålder, kön, socioekonomisk status) och typ av poäng och regler som används i test.

Resultaten av studien visade att:

  • det finns en betydande relation mellan kognitiv flexibilitet och matematiska (och läs) färdigheter
  • sambandet mellan kognitiv flexibilitet och akademisk prestation det påverkas inte vilken typ av regel som används i testet, vilken typ av poäng som används, barnens ålder, kön, utbildningsnivå och socioekonomisk status.

Tyvärr, på grund av det lilla antalet studier, var det inte möjligt för författarna att skilja sambandet mellan kognitiv flexibilitet och akademisk prestation från den allmänna kognitiva nivån.

Gruppen framhäver faktiskt att analysera data från vissa artiklar som valts i början av metaanalysen, sambandet mellan intelligens och matematiska (och läs) färdigheter verkar vara starkare av det mellan kognitiv flexibilitet och akademiska resultat. Därför återstår det att klargöra vilken roll kognitiv flexibilitet är, efter den allmänna kognitiva nivån.

 

Börja skriva och tryck på Enter för att söka

fel: Innehållet skyddas !!
matematiska verkställande funktioner