Agrafia i olika typer av afasi

Hos vuxen är förvärvad dysgrafi (eller agrafi) den partiella eller totala förlusten av förmågan att skriva. Det inträffar vanligtvis efter hjärnskada (stroke, huvudtrauma) [...]