I den här videokursen kommer vi att se hur:

  • Skapa flikar snabbt och snyggt med hjälp av genvägar
  • Installera tillägg
  • Spela bilderna i slumpmässig ordning
  • Skapa anpassade animationer

Förutom videokursen kommer du att ha en mapp med materialet som används i kursen + hundratals gratis bilder + färdiga PowerPoint-mallar.

Som med alla våra asynkrona kurser är åtkomst för livet.


Hitta kursen här: https://trainingcognitivo.teachable.com/p/laboratorio-di-powerpoint-per-attivita-logopediche

Börja skriva och tryck på Enter för att söka

fel: Innehållet skyddas !!
10 aktiviteter med dubbel