Asynkrona kurser är kurser som du kan följa online utan tidsbegränsningar. De består av inspelade lektioner uppdelade i moduler och uppdateras ständigt. Efter att du har köpt kursen kommer alla senare publicerade videor att vara tillgängliga utan extra kostnad. Asynkrona kurser går inte ut: du kan köpa dem när du vill och slutföra dem när du vill.

 

 

 

PowerPoint-verkstad

 

 

Börja skriva och tryck på Enter för att söka

fel: Innehållet skyddas !!