Neuropsykologi och talterapi i Bologna

Vill du begära en utvärdering?

Vi behandlar neuropsykologisk bedömning och behandling av talterapi för kognitiva störningar, språk- och inlärningssjukdomar och riktar våra tjänster till förskole- och skolåldersbarn, ungdomar och unga vuxna.
ALL NYTTIG INFORMATION: PLATS, TIDER, KOSTNADER.

Game Center: Vad vill du uppgradera?

Uppmärksamhet och verkställande funktioner
våra gratis skrivspel
Gratis matematiska spel
Aktiviteter och material om afasi
Gratis material för afasi och språk

kort

Gratis material för läsning, skrivning, språk, kalkyl, uppmärksamhet och verkställande funktioner!

Gratis utbildning kognitiva kort

Våra kurser

Asynkrona online-kurser för yrkesverksamma: alltid uppdaterade och att följa i din egen takt!

Onlinekurser Kognitiv utbildning

Våra tjänster

Börja skriva och tryck på Enter för att söka